Suomen Vammaisurheilun ja -liikunnan yhdistys VAU ry on valtakunnallinen urheilu- ja liikuntajärjestö liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisille sekä elinsiirron saaneille ja dialyysissä oleville henkilöille. Yhdistyksen valtakunnallinen toiminta keskittyy vammaisurheilun ja -liikunnan harrastus- ja kilpailumahdollisuuksien kehittämiseen ja liikunnan saavutettavuuden edistämiseen. Yhdistykseen kuuluu 250 jäsenyhdistystä ja -seuraa, joista kasvava osa on vammaisurheilu- ja erityisryhmätoimintaa tarjoavia urheiluseuroja.

“Toiminnan yksi merkittävimmistä tavoitteista on parantaa vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua urheiluseurojen toimintaan. Tavoitteeseen pyritään muun muassa kehittämällä VAU:n ja eri lajiliittojen välistä yhteistyötä. Tarjoamme esimerkiksi koulutusta soveltavan liikunnan perusasioissa, jonka myötä erilaiset osallistumisen tavat voidaan tulevaisuudessa huomioida paremmin”, kertoo VAU ry:n koulutuskoordinaattori Piia Korpi.

kuva: VAU ry

kuva: Lauri Jaakkola/VAU ry

Koko Suomi tanssii tarjoaa mahdollisuuden kokeilla katutanssia

VAU ry järjestää ja on mukana vuosittain erilaisissa tapahtumissa, joiden tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen mahdollisuuksia tutustua eri liikuntalajeihin ja paikallisten urheiluseurojen toimintaan.

Koko Suomi tanssii on mukana 11.10 Helsingin Liikuntamyllyssä järjestettävässä Tyttöjen Tie Tähtiin -tapahtumassa ja 9.11 Tampereella Apuvälinemessujen yhteydessä järjestettävässä Liikuntamaa -tapahtumassa. Katutanssia tapahtumissa opettavat tanssinopettajat Laura Humppila ja Anna Kuulusa.

VAU ry:n Piia Korpi vahvistaa, että tanssille on kysyntää vammaisten liikuntapalveluissa. “Tanssilla on positiivinen vaikutus niin fyysiseen kuin henkiseen hyvinvointiin, se on sosiaalinen ja esteetön liikunnan muoto, josta kaikki voivat nauttia. Eri tanssilajit tarjoavat monipuolista liikuntaa, jossa vammaisuudella ei ole merkitystä”, Korpi korostaa.

Koko Suomi tanssii -kampanjan katutanssikoreografi Akim Bakhtaoui teki VAU:n tapahtumiin osallistuville videotervehdyksen. Videolla Akim esittelee muutamia liikkeitä koreografiastaan, jota opetetaan tulevissa tapahtumissa. Innokkaimmat tanssijat voivat siis harjoitella liikkeitä ja virittäytyä tunnelmaan jo etukäteen!

“Muistakaa, että tanssissa tärkeintä on hauskanpito!” kuuluu Akimin terveiset.

 

Tyttöjen oma liikuntatapahtuma

Helsingin Liikuntamyllyssä 11. lokakuuta klo 17-20 järjestettävä Tyttöjen Tie Tähtiin on ensimmäinen erityisesti tytöille suunnattu VAU ry:n tapahtuma. Tapahtumalla h

alutaan kannustaa alle 20 -vuotiaita tyttöjä liikuntaharrastusten pariin ja auttaa kiinnostavan lajin löytämisessä.

“Tarve tyttöjen omalle tapahtumalle tuli esiin muun muassa VAU:n Valtti-hankkeen myötä. Hankkeen tavoitteena oli auttaa vammaisia lapsia ja nuoria löytämään mielekäs ja kiinnostava liikuntaharrastus. Merkittävän suuri osa hankkeeseen ilmoittautuneista oli poikia, joka herätti pohtimaan laajemmin asenteita vammaisten tyttöjen liikunnan tarvetta kohtaan”, kertoo Korpi.

“Vaikuttaa siltä, että liikunta mielletään helpommin poikien kuin tyttöjen harrastukseksi, joka on tietysti täysin väärä mielikuva. –Haluamme osoittaa, että liikkuminen on jokaisen ihmisen perusoikeus ja että sillä on merkittävä vaikutus fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin”, Korpi sanoo.

Tyttöjen Tie Tähtiin -tapahtumassa on mahdollisuus kokeilla useita eri urheilu-  ja liikuntalajeja. Ohjelmassa on huomioitu myös toiveet ja paikalliset harrastusmahdollisuudet.

“Keppihevoset ovat kova juttu! Liikuntamyllyssä on perinteisten lajien lisäksi mahdollisuus kokeilla kepparirataratsastusta. Tarjolla on myös cheerleadingiä asianmukaisin varustein. Cheerleading-seurat ovat ottaneet viime vuosina ison askeleen lajin avoimuuden suhteen. On hienoa, että myös vammaisten henkilöiden on mahdollista päästä mukaan seuratoimintaan, jossa on tilaa erilaisille harrastajille”, Korpi kertoo.

Koko Suomi tanssii -katutanssikoreografian opetustuokio ohjelmassa klo 18.30-19.00. Opettajana Laura Humppila.

Tapahtuma Liikuntamyllyssä Helsingin Myllypurossa (Myllypurontie 1). Tapahtuma on maksuton ja avoin kaikille itsensä tytöksi mieltäville. Tapahtuman järjestävät Suo

men Vammaisurheilu ja -liikunta VAU sekä Suomen Paralympiakomitea. Tapahtumaa tukee Helsingin kaupunki.

Tyttöjen Tie Tähtiin -tapahtuma järjestetään tyttöjen päivänä 11. lokakuuta Helsingin lisäksi myös Rovaniemellä. Rovaniemen tapahtumassa ei ole katutanssin opetusta. Lue lisää Rovaniemen tapahtumasta täältä. http://www.vammaisurheilu.fi/ajankohtaista/tapahtumat/11-tapahtuma/4644-tyttoejen-tie-taehtiin-tapahtuma-rovaniemellae

Liikuntamaa kutsuu kokeilemaan uutta

VAU ry järjestää Liikuntamaa-tapahtumaa joka toinen syksy Apuvälinemessujen yhteydessä Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Vuonna 2017 Liikuntamaa järjestetään 9.–11. marraskuuta.

“Liikuntamaassa pääsee kokeilemaan yli kolmeakymmentä eri lajia! Esimerkiksi cheerleadingia, lumilautailua. maalipalloa, ratsastusta, biljardia, suunnistusta, eri mailapelejä, kelkkalätkää, taitoluistelua ja kamppailulajeja” kertoo Piia Korpi.

Koko Suomi tanssii -katutanssikoreografia opetustuokio tapahtumassa torstaina 9.11. klo 12.15. Opettajana Anna Kuulusa. Lisäksi ohjelmassa nähdään pyörätuolitanssiesityksiä muun muassa Suomen Pyörätuolitanssiliitolta ja Pirkanmaan Pyörätuolitanssijoilta.

 

Lue lisää

Tyttöjen Tie Tähtiin -tapahtumasta

Liikuntamaasta

Apuvälinemessuista

 

Liikuntamaa Facebookissa

 

Lisätietoja tapahtumista: VAU:n koulutuskoordinaattori Piia Korpi, puh. 044 767 368, piia.korpi@vammaisurheilu.fi